โลกของนิยาย

posted on 18 May 2014 11:33 by aumoriea in Diariez
นิยายบางเรื่อง ... อ่านแล้วไม่เห็นสนุกเลย
นิยายบางเรื่อง ... อาศัยแค่ ชื่อเสียงของสำนักพิมพ์ก็ขายดีแล้ว
นิยายบางเรื่อง ... อ่านแล้วสนุกจนวางไม่ลง แต่กลับไม่ดัง 
นิยายบางเรื่อง ... แค่ชื่อเสียงของสำนักพิมพ์ ก็ทำให้คนไม่ลองเปิดใจอ่านหนังสือของเขา